Valpar efter Tuvalie

 

3 valpar födda 2014-03-05
 
e: Cockett's Kolasnöre u: Paradisbäckens Brudspirea
 1 brunsobeltik,  1 sobeltik,  1 sobelhane

Läs mer...

 

5 valpar födda 2013-07-15
 
e: Merry Cocktail's Moray u: Paradisbäckens Brudspirea
 2 sobeltikar,  1 sobelhane, 1 leverfägad hane och 1 svart hane

Läs mer...

 

 

5 valpar födda 2012-05-23
 
e: Cockett's Kolasnöre u: Paradisbäckens Brudspirea
1 svart hane, 1 svart tik, 1 sobelhane, 1 brunsobeltik, 1 leverfärgad tik

Läs mer...

 

| TILLBAKA TILL TUVALIES SIDA |