Valpar efter Melanie

 

7 valpar födda 2022-07-17
 
e: Line Sam Addicted to Love
 u: Merry Cocktaols Creme Double

 3 röda hanar och 4 röda tikar

Läs mer...

 

3 valpar födda 2021-03-21
 
e: Hemos Happy Harly Davidson
 u: Merry Cocktail's Cream Double

 2 blueroanhanar, 1 blueroantik

Läs mer...

 

6 valpar födda 2020-06-13
 
e: Line Sam Addicted to Love
 u: Merry Cocktails Cream Double

 3 röda hanar, 3 röda tikar

Läs mer...

 

| TILLBAKA TILL MELANIES SIDA |