Valpar efter Muskot

 

7 valpar födda 2024-03-02
 
e: Cockett's Bärnsten
 u: Cockett's Desdemona

 2 sobeltikar, 2 rödsobeltikar, 1 gyllene sobel tik,
 1 sobelhane och 1 brunsobelhane

 Läs mer...

 

6 valpar födda 2024-01-29
 
e: Cockett's Bärnsten
 u: Cockett's Sweetheart

 2 rödsobelhanar, 1 brun med tan hane,
1 rödsobeltik, 1 gyllene tik och 1 svart med tan tik.

 Läs mer...

 

| TILLBAKA TILL MUSKOTS SIDA |