Tidigare valpar:

 

7 valpar födda 2024-03-02
 
e: Cockett's Bärnsten
 u: Cockett's Desdemona

 2 sobeltikar, 2 rödsobeltikar, 1 gyllene sobel tik,
 1 sobelhane och 1 brunsobelhane

 Läs mer...

 

7 valpar födda 2024-02-18
 
e: Cockett's Fiolito
 u: Cockett's Antoinett

 2 brun med tan hanar, 2 bruna hanar,
1 gyllene hane, 1 brun tik och 1 brun roan tik.

 Läs mer...

 

6 valpar födda 2024-01-29
 
e: Cockett's Bärnsten
 u: Cockett's Sweetheart

 2 rödsobelhanar, 1 brun med tan hane,
1 rödsobeltik, 1 gyllene tik och 1 svart med tan tik.

 Läs mer...

 

6 valpar födda 2024-01-26
 
e: Hemos Happy Harly Davidson
 u: Merry Cocktails Cream Double

 2 blueroan hanar, 2 blueroan tikar,
2 svart och vita tikar

 Läs mer...

 

8 valpar födda 2023-12-31
 
e: Cockett's Fiolito
 u: Cockett's Safir

 3 röda hanar, 2 svart med tan hanar,
1 svart hane och 2 svarta tikar,

 Läs mer...

 

9 valpar födda 2023-06-17
 
e: Line Sam Addicted to Love
 u: Cockett's Sweetheart

 2 svart med tan hanar, 2 svart med tan tikar,
 3 röda hanar,  1 röd tik och 1 gyllene tik

 Läs mer...

 

8 valpar födda 2023-04-09
 
e: Quality Dreams I'm on Fire
 u: Cockett's Desdemona

 2 svarta hanar, 1 röd hane, 1 brun med tanhane,
 1 sobelhane, 1 svart tik, 1 gyllene tik och
1 rödsobeltik 
Läs mer...

 

7 valpar födda 2022-07-17
 
e: Line Sam Addicted to Love
 u: Merry Cocktails Cream Double

 3 röda hanar och 4 röda tikar

Läs mer...

 

8 valpar födda 2022-04-28
 
e: Line Sam Addicted to Love
 u: Cockett's Sweetheart

 3 svart med tantikar, 1 brun med tan tik, 1 röd tik. 2 röda hanar, 1 svart med tan hane

Läs mer...

 

4 valpar födda 2022-03-29
 
e: Quality Dreams I'm on Fire
 u: Samulett's Haiti

 2 röda tikar, 2 röda hanar

Läs mer...

 

3 valpar födda 2022-03-20
 
e: Hemos Happy Harly Davidson
 u: Cockett's Summer Sun

 2 bruna tikar, 1 brun med tan hane

Läs mer...

 

7 valpar födda 2021-12-07
 
e: Hemos Happy Harly Davidson
 u: Cockett's Desdemona

 2 brun med tan-hanar,  1 brun hane, 2 svarta hanar,
2 bruna tikar

Läs mer...

 

5 valpar födda 2021-07-13
 
e: Quality Dreams I'm on Fire
 u: Cockett's Sirius

 2 brun med tan-hanar,  1 brun hane, 1 svart hane,
1 sobelhane

Läs mer...

 

5 valpar födda 2021-06-23
 
e: Eclipse vom Odenwald
 u: Cockett's Mynta

 2 sobelhanar, 2 svart med tan-tikar, 1 svart tik

Läs mer...

 

3 valpar födda 2021-03-21
 
e: Hemos Happy Harly Davidson
 u: Merry Cocktail's Cream Double

 2 blueroanhanar, 1 blueroantik

Läs mer...

 

8 valpar födda 2021-03-06
 
e: Line Sam Addicted to Love
 u: Samulett's Haiti

 2 röda hanar, 6 röda tikar

Läs mer...

 

6 valpar födda 2021-02-24
 
e: Quality Dreams I'm on Fire
 u: Cockett's Sweetheart

 3 blueroan/tanhanar, 1 orangeroan hane,
1 lemonroan tik, 1 röd tik

Läs mer...

 

4 valpar födda 2020-10-20
 
e: Line Sam Addicted to Love
 u: Cockett's Mynta

 1 röd hane, 2 röda tikar,
1 sobeltik

Läs mer...

 

2 valpar födda 2020-06-24
 
e: Hemos Happy Harley Davidson
 u: Cockett's Sirius

 1 brun hane, 1 brun tik

Läs mer...

 

6 valpar födda 2020-06-13
 
e: Line Sam Addicted to Love
 u: Merry Cocktails Cream Double

 3 röda hanar, 3 röda tikar

Läs mer...

 

1 valp född 2020-04-14
e: Quality Dreams I'm on Fire
u: Cockett's Summer Sun
 1 röd tik

Läs mer...

 

3 valpar födda 2020-02-18
 
e: Line Sam Addicted to Love
 u: Cockett's Adelaide

 1 rödsobelhane, 1 svart tik, 1 sobeltik

Läs mer...

 

5 valpar födda 2020-02-16
 
e: Cockett's Rubin
 u: Samulett's Haiti

 3 röda hanar, 2 röda tikar

Läs mer...

 

5 valpar födda 2019-11-14
 
e: Hemos Happy Harly Davidson
 u: Cockett's Trinity

 4 bruna hanar, 1 brun tik

Läs mer...

 

2 valpar födda 2019-08-31
 
e: Eclipse vom Odenwald
 u: Cockett's Summer Sun

 1 brun hane, 1 brunsobeltik

Läs mer...

 

3 valpar födda 2019-04-29
 
e: Eclipse vom Odenwald
 u: Cockett's Trinity

 2 bruna tikar, 1 brun med tan-tik

Läs mer...

 

4 valpar födda 2019-04-26
 
e: Hemos Happy Harley Davidson
 u: Love Cox's Honey Love

 1 svart-vit-tanhane, 1 svart/vit/tantik
1 svart o vithane och1 svart  o vittik

Läs mer...

 

3 valpar födda 2018-09-19
 
e: Hemos Happy Harley Davidson u: Love Cox's Honey Love
 1 svart-vit-tanhane, 1 svart o vithane och
1 svart  o vittik

Läs mer...

 

5 valpar födda 2018-07-16
 
e: Hemos Happy Harley Davidson u: Cockett's Adelaide
 2 bruna hanar, 2 bruna tikar,
1 svart hane

Läs mer...

 

6 valpar födda 2018-03-23
 
e: Eclipse vom Odenwald u: Hemos Flora
 2 bruna hanar, 2 bruna med tanhanar,
1 gyllene hane och 1 gyllene tik

Läs mer...

 

5 valpar födda 2017-09-11
 
e: Merry Cocktails Gigolo u: Hemos Flora
 1 svart hane, 1 röd hane, 1 röd tik, 1 gyllene tik,
1 svart med tan-tik

Läs mer...

 

5 valpar födda 2017-09-04
 
e: Eclipse vom Odenwald  u: Cockett's Adelaide
 1 brun med tan-hane, 1 brun hane, 3 bruna tikar

Läs mer...

 

5 valpar födda 2017-06-17
 
e: Cockett's Tussilago  u: Cockett's Trinity
 1 brun med tan-hane, 1 brun hane, 1 gyllene sobelhane, 1 brunsobel-hane och 1 brunsobel-tik

Läs mer...

 

5 valpar födda 2017-04-05
 
e: Cockett's Dream of Christmas Gift  u: Cockett's Mynta
 2 sobelhanar, 1 guldsobeltik, 1 guldsobelhane och 1 röd tik

Läs mer...

 

5 valpar födda 2016-12-30
 
e: Cockett's Kolasnöre  u: Cockett's Bumblebee Daydreams
 4 röda hanar, 1 röd tik

Läs mer...

 

1 valp född 2016-10-12
 
e: Cockett's Dream of Christmas Gift  u: Cockett's Snödroppe
  1 gyllene tik

Läs mer...

 

4 valpar födda 2016-07-28
 
e: Cockett's Kolasnöre  u: Cockett's Adelaide
 1 sobelhane, 1 gyllene sobelhane, 1 brunsobeltik, 1 brun hane

Läs mer...

 

6 valpar födda 2016-05-06
 
e: Cockett's Dream of Christmas Gift  u: Hemos Flora
 2 bruna tikar, 1 gyllene hane, 1 gyllene tik, 1 röd tik, 1 svart hane

Läs mer...

 

4 valpar födda 2016-01-18
 
e: Eclipse vom Odenwald  u: Cockett's Trinity
 2 bruna tikar, 1 brun hane, 1 brun med tan tik

Läs mer...

 

4 valpar födda 2016-01-01
 
e: Cockett's Tussilago  u: Cockett's Bumblebee Daydreams
 2 svarta tikar, 1 svart hane, 1 röd  tik

Läs mer...

 

6 valpar födda 2015-09-25
 
e: Cockett's Tussilago  u: Hemos Flora
 3 bruna hanar,  1 brun med tan-hane,  1 brun med tan-tik , 1 gyllene tik

Läs mer...

 

3 valpar födda 2015-06-21
 
e: Cockett's Kolasnöre  u: Cockett's Trinity
 1 svart hane,  1 sobelhane,  1 brun hane

Läs mer...

 

3 valpar födda 2015-06-17
 
e: Cockett's Kolasnöre  u: Cockett's Adelaide
 1 brunsobeltik,  1 sobeltik,  1 brunsobelhane

Läs mer...

 

3 valpar födda 2014-07-12
 
e: Cockett's Dream of Christmas Gift                   u: Cockett's Nyx
 1 brunsobeltik,  1 golden hane,  1 liver/tantik

Läs mer...

 

6 valpar födda 2014-06-28
 
e: Maxi Mates Black Prince u: Cockett's Bumblebee Daydreams
 3 sobelhanar, 1 sobeltik, 2 svarta tikar

Läs mer...

 

3 valpar födda 2014-03-05
 
e: Cockett's Kolasnöre u: Paradisbäckens Brudspirea
 1 brunsobeltik,  1 sobeltik,  1 sobelhane

Läs mer...

 

5 valpar födda 2014-01-22
 
e: Cockett's Kolasnöre u: Cockett's Cikoria
 2 sobelhanar, 1 sobeltik, 1 brunsobeltik, 1 gyllene tik

Läs mer...

 

1 valp födda 2013-07-24
 
e: Cockett's Matteo u: Cockett's Kärleksmums
 1 leverfärgad hane

Läs mer...

 

5 valpar födda 2013-07-15
 
e: Merry Cocktail's Moray u: Paradisbäckens Brudspirea
 2 sobeltikar,  1 sobelhane, 1 leverfägad hane och 1 svart hane

Läs mer...

 

 

7 valpar födda 2013-03-29
 
e: Cockett's Dream of Christmas Gift u: Cockett's Nyx
 2 leverfärgade tikar, 1 leverfägad hane, 1 liver/tanhane, 1 black/tantik, 1 svart hane och 1 golden hane

Läs mer...

 

6 valpar född 2013-02-22
 
e: Maxi Mates Black Prince u: Cockett's Cikoria
           2 goldensobelhanar, 1 golden hane, 1 röd hane, 1 svart hane och 1  svart tik

Läs mer...

 

1 valp född 2012-08-07
 
e: Cockett's Dream of Christmas Gift u: Maxi Mates Miami Garb
 1 röd tik

Läs mer...

 

4 valpar födda 2012-08-05
 
e: Cockett's Matteo u: Cockett's Serafina Pekkala
2 liver/tanhanar, 1 liver/tantik, 1 black/tantik

Läs mer...

 

5 valpar födda 2012-05-23
 
e: Cockett's Kolasnöre u: Paradisbäckens Brudspirea
1 svart hane, 1 svart tik, 1 sobelhane, 1 brunsobeltik, 1 leverfärgad tik

Läs mer...

 

10 valpar födda 2012-01-23
 
e: Cockett's Matteo u: Cockett's Kärleksmums
4 leverfärgade tikar, 2 liver/tantikar, 3 liver/tanhanar och 1 leverfärgad hane

Läs mer...

 

6 valpar födda 2011-06-24
 
e: Cockett's Dream of Christmas Gift  u: Cockett's Kärleksmums
1 liver & tantik, 1 golden hane, 1 svart hane, 1 röd tik, 1 brunsobeltik och en goldensobelhane

Läs mer...

 

5 valpar födda 2011-06-20
 
e: Cockett's Matteo  u: Cockett's Mintchoklad
3 liver & tan hanar, 1 liverroan/tanhane och 1 liver/tantik

Läs mer...

 

2 valpar födda 2011-04-21
 
e: Cockett's Kolasnöre u: Love Cox's Chasing Daydreams
1 sobelhane och 1 röd tik

Läs mer...

 

5 valpar födda 2010-11-26
 
e: Cockett's Matteo u: Cockett's Mintchoklad
5 liver/tanhanar

Läs mer...

 

5 valpar födda 2010-11-07
 
e: Cockett's Dream of Christmas Gift u: Maxi Mates Miami Garb
 2 sobeltikar, 1 sobelhane, 1 guldsobelhane och 1 röd hane

Läs mer...

 

2 valpar födda 2010-04-09
 
e: Line Sam Some Say Love u: Love Cox's Chasing Daydreams
2 röda tikar

Läs mer...

 

3 valpar födda 2010-04-06
 
e: All-Good-Thing  u: Maxi Mates Miami Garb
1 liver  & tan hane, 1 black & tan hane och 1 liver roan & tan tik

Läs mer...

 

5 valpar födda 2009-06-30
 
e: SU(U)CH NUCH Line Sam Someone to Hug  u: Cockett's Mintchoklad
1 svart hane, 1 röd hane, 1 svart tik, 1 black & tan tik och 1 liver roan & tan tik

Läs mer...

 

7 valpar födda 2009-03-13
 
e: All-Good-Thing  u: Upsy Daisy's Mysteries
2 leverfärgade hanar, 1 liver & tan hane, 2 leverfärgade tikar och 2 liver & tan tikar

Läs mer...

 

6 valpar födda 2009-03-09
 
e: Cardamine the Sable King  u: Love Cox's Chaising Daydreams
1 röd hane, 2 sobel hanar,  2 röda tikar och 1 sobel tik 

Läs mer...

 

2 valpar födda 2008-11-09
 e: All-Good-Thing  u: Maxi Mates Garbage Garb
1 liver & tan hane och 1 liver roan hane

Läs mer...

 

4 valpar födda 2008-11-07
 e: Abbadon's Cerberus  u: Embas Miss Chocolate Mums Mums
2 svarta hanar, 1 röd hane och 1 leverfärgad hane

Läs mer...

 

3 valpar födda 2008-03-13
 e: Lönnbackens Salted Liquorice  u: Embas Miss Chocolate Mums Mums
2 svarta hanar och 1 svart tik

Läs mer...

 

4 valpar födda 2008-02-10
 e: Cockett's Winter Day  u: Maxi Mates Garbage Garb
2 svarta hanar, 1 black & tan hane och 1 svart tik

Läs mer...

 

3 valpar födda 2007-12-22
 e: Fancy Paws Happy Hubert  u: Love Cox's Chasing Daydreams
1 sobel hane, 1 röd tik och 1 sobel tik

Läs mer...

 

7 valpar födda 2007-12-14
 
e: Fancy Paws Happy Hubert  u: Upsy Daisy's Mysteries
1 svart hane, 2 röda hanar, 1 black & tan hane, 1 leverfärgad hane,
1 black & tan tik och 1 leverfärgad tik

Läs mer...

 

2 valpar födda 2007-07-19
 
e: Love Cox's It's Now and Forever  u: Usemade Ladys First
2 röd tikar

Läs mer...

 

3 valpar födda 2007-06-14
 
e: Glenbrows Never Say Never at Claramand  u: Cockett's Mintchoklad
1 liver & tan hane, 1 röd tik, och 1 leverfärgad tik

Läs mer...

 

6 valpar födda 2006-09-08
 
e: Cardamine the Sable King  u: Love Cox's Chaising Daydreams
2 sobel hanar, 1 orange roan hane, 1 röd tik, 1 sobel tik  och 1 sable roan tik

Läs mer...

 

5 valpar födda 2006-06-17
 
e: Glenbrows Never Say Never at Claramand  u: Upsy Daisy's Mysteries
3 golden hanar, 1 röd tik och 1 leverfärgad tik

Läs mer...

 

4 valpar födda 2005-11-26
 
e: Fancy Paws Happy Hubert  u: Usemade Ladys first
3 svarta hanar och 1 röd tik

Läs mer...

 

6 valpar födda 2005-09-03
 
e: Fancy Paws Happy Hubert  u: Embas Miss Chocolate Mums Mums
1 svart hane, 2 golden tikar och 3 liver & tan tikar

Läs mer...

 

3 valpar födda 2004-09-29
 
e: Wensum Irvine  u: Usemade Ladys First
2 röda hanar och 1 svart hane

Läs mer...

 

2 valpar födda 2004-03-10
 
e: Wensum Irvine  u: Usemade Ladys First
1 röd hane och en röd tik

Läs mer...

 

2 valpar födda 2004-03-05
 
e: Bright Dreams The Great Pretender  u: Lönnbackens Shining Shoes
1 röd tik och 1 svart tik

Läs mer...

 

1 valp födda 1986-02-09
 
e: Quettadene Insignia  u: Allround Madame Butterfly
1 svart tik

Läs mer...

 

3 valpar födda 1985-07-04
 
e: Quettadene Insignia u: Allround Madame Butterfly
1 röd hane, 1 röd tik och 1 svart tik

Läs mer...

 

TILLBAKA